Ceník

"Uzdravit se a vnitřně se posunout stojí peníze. Současně platí, že uzdravení a osobní růst peníze přináší."

JIM STANFORD


OSOBNÍ KLIENT

1 hodina konzultace soukromý klient

podle finanční situace klienta

Nejčastější cena konzultace je 2.000 Kč za hodinu

1.500 - 4.000 Kč

1 hodina kvantového čištění soukr. klient

podle finanční situace klienta

Nejčastější cena konzultace je 2.000 Kč za hodinu

1.500 - 4.000 Kč

FIREMNÍ KLIENT

1 hodina konzultace firemní klient

podle velikosti firmy

2.000 - 7.000 Kč

1 hodina kvantového čištění firemní klient

podle velikosti firmy

3.000 - 7.000 Kč


"Chce to odvahu vyrůst a stát se tím, kým opravdu jsi."

                                                                                                                                                             E. E. CUMMINGS


Cenu práce určuji na základě dat, které si k tématu platby stáhnu.