Léčení rodových linií našich předků

NA TÉTO STRÁNCE STÁLE PRACUJI.

POKUD VÁS SEMINÁŘ ZAJÍMÁ, NAPIŠTE MI NA andrea@astronox.com nebo na jsem@andreahomolova.com a já vám dám vědět, až bude seminář připraven. 

TĚŠÍM SE NA VÁS! :)

"Každý z nás je propojen s morfickým polem vlastního rodu přes velkolepý genetický strom života až do pradávných časů. Vzniká tak obrovská síť světelných provázků, která spojuje všechny lidské životy až k prvním lidským bytostem, které kdy na Zemi žily. Tato grandiózní síť života existuje mimo trojrozměrný prostor a a je na něm nezávislá. Předává si neustále všechna svá data, která jsou její součástí, bez ohledu na to, kdy byla tato data vytvořena. Tímto způsobem jsme spojeni nejen s každým naším předkem až k tomu, který byl zakladatelem rodu, z něhož jsme vzešli, ale fakticky s každým, kdo kdy na Zemi žil."


BARBARA BRENNAN

JEDINÝ ZÁSTUPCE TISÍCE LET STARÉ RODOVÉ LINIE JE SCHOPEN ZBAVIT ROD TĚŽKÝCH BŘEMEN

Zvu vás na seminář, který váš život posune o notný kus cesty dál. Propojuji na něm mocným způsobem duchovní techniky s vědeckými metodami neuropsychologie a epigenetiky, s praktikami šamanismu a hlubokého poznání světa.

Nezáleží na tom, zda už jste v práci s rodovými tématy zkušení nebo o nich nevíte vůbec nic.

Na semináři se naučíte, jak se spojit se svými milujícími a moudrými předky, abyste s nimi spojili své síly a prolomili doslova otroctví, s nímž po mnohé generace stále přehráváme stará, po krvi předávaná, bolestná dědictví všech těch, kteří je v našem rodu kdysi založili a nenašli sílu nebo nedospěli k poznání, jak je proměnit... Otevřeme tak cestu k hlubokému léčení a transformaci.Na semináři se společně otevřeme světlu léčivých sil, které spustí léčení celého vašeho rodu, aby se mohla změnit minulost, přítomnost i budoucnost - vaše osobní i vašeho rodu.


Spojte se se svými předky, abyste uzdravili svoji rodovou linii...             A proměňte tak svůj život.


"Každý člověk na této Zemi si nese své vnitřní rány a bolest, a díky nim pocit své vlastní nedostatečnosti, a z ní plynoucí zranitelnosti. Pokud si to připustíte, vaše srdce se naplní pochopením a soucitem, a vy budete schopni zcela opravdově odpustit komukoli jakýkoli čin. Celé vaší bytosti bude najednou jasné, že zraňuje pouze ten, kdo je sám zraněný. Bez ohledu na to, zda to o sobě ví."

JENNIFER WARDOVSKI


Lidské vědomí ruší hranice času a prostoru...

Uzdravení ran a bolestí našich předků znamená uzdravení pro nás...

Věděli jste, že od svých předků dědíme i zablokované emoce? To jest emoce, které doprovázely nějaký velmi silný negativní zážitek, jehož prostřednictvím vznikly tak silné emoce, že jejich systém nebyl schopen je zpracovat, a proto je zapouzdřil a ponechal v jejich energetickém systému k dalšímu zpracování někomu, kdo k tomu bude lépe vybaven.

Podobně je to se všemi zkušenostmi v životě. Všechno, co nejsme schopni zpracovat, předáváme dalším generacím, ať se jedná o něco tak prostého jako je emoce nebo mentální vzorec, šablona citového prožívání, falešná přesvědčení nebo cokoli jiného. Každý náš čin, každá naše myšlenka, každý náš vnitřní pochod, každá danost, vybočí-li mimo hranici univerzálního zákona Lásky, musí být převibrována a navrácena zpět do původní vibrace Lásky. Neučiní-li tak sám původce, tedy ten, skrze nějž toto vnitřní hnutí či krok povstal, bude tato disonanční informace předána v dědičné agendě dál po rodové linii do budoucnosti, dokud se nenajde někdo, kdo s daným tématem pohne a neuvolní ho skrze svůj vlastní prožitek nebo skrze práci svého vědomí. Tím se osvobodí od tohoto dědictví jak sám jeho stávající nositel, tak všichni ostatní z celého jeho rodu, nazpět i dopředu na časové ose.


"Světelné provázky, které nás spojují s našimi předky, mohou být buď zdravé, a tím pádem nás posilují a čerpáme z nich, nebo nám předávají negativní energii či bolestnou energii traumat, včetně systémů falešných přesvědčení, které se předávají z generace na generaci bez omezení časem a prostorem."

BARBARA BRENNAN

Když zbavíte pout své předky, zbavíte pout i sami sebe... Ale stejně tak platí, že zbavíte-li pout sebe, zbavíte pout i své předky...

... a současně i své děti, jejich děti a všechny náledující generace...


Léčení rodové linie předků uzdravuje vztahy, vrací vitalitu vaší duši, posouvá vaše hranice v osobním růstu a otvírá vaše vědomí pro vnímání nové reality.

Požehnání, které z léčení plyne, se netýká jen vás, ale přinese stejný prospěch i vašim předkům, protože čas ve skutečnosti v podobě, jak je prožíváme tady na Zemi, neexistuje, a současně i vašim dětem a vnoučatům, a všem dalším generacím, které přijdou po nich. Neuvěřitelné, že?

Cestou léčení svého rodu můžete doslova změnit i své genetické dědictví kódované ve své DNA, jak dokazuje epigenetika (věda zabývající se studiem biologických mechanismů, které aktivují a deaktivují geny).
"Uzdravit se neznamená si začít myslet, že rána nikdy neexistovala.

Uzdravit se znamená, že zranění už nadále neřídí náš život."


INDIÁNSKÉ PŘÍSLOVÍ

JAK MOC JSME SVOBODNÍ?

JAK MOC JSOU PROGRAMY, KTERÉ ŽIJEME, PROGRAMY NAŠICH PŘEDKŮ?

Napadlo vás někdy, jestli si právě jedete své vlastní osobní téma nebo zda jde o téma rodové?

Věda dnes už konečně dokazuje, že se svými předky sdílíme nejen geny, fyzickou podobu a biologické charakteristiky, ale dokonce i vzpomínky a emoce, jak jsem si už řekli. Stejně jako všechny ostatní dědičné znaky, skrze naši DNA se předávají z generace na generaci všechny nezpracované silné zážitky, traumata našich předků, bez ohledu na pokolení - ale nejčastěji do 7. generace včetně - jako je osobní bolestné zkušenosti všeho druhu, zážitky z přírodních katastrof nebo zkušenosti z historických událostí.

Dobrá zpráva je, že můžeme změnit nejen všechny vzorce a programy cítění, myšlení, prožívání a chování u sebe, a tím i u svých předků, a hlavně u generací příštích, jedná-li se o tématiku rodovou, ale jsme schopni také čerpat ze zdroje rodové moudrosti a potenciálu.

Tam, kde si stojí člověk dnes, ztratil své niterné propojení na linii předků ve svém nitru, které nám bylo vlastní dřív, a které nám kdysi poskytovalo podporu při řešení vážných témat.

Tento seminář vás s touto úrovní léčení znovu spojí, bez ohledu na to, z jakého zázemí pocházíte. Spojíte se tak se svou vlastní vnitřní sílou, což je nejdůležitějším krokem k zdravení sebe sama, a tedy i k tomu, abychom pomohli uzdravit i ostatní.

Když tajům léčení rodového pole našich předků porozumíte, začnete skrze vlastní proměny uskutečňovat změny na úrovni globálního kodonu DNA, který je společný celému lidstvu, a tak se budete spolupodílet na přeprogramovávání lidského vědomí na planetě Zemi. Co vám seminář léčení vašeho rodu přinese...

Jaké důsledky bude mít seminář léčení rodu a bolestných témat vašich předků?

Ať už se léčením svých rodových polí už nějakou dobu zabýváte nebo je pro vás tato tématika nová, ať jste prožili dětství ve své vlastní rodině, nebo jste byli adoptováni, anebo máte-li o svém rodu a jeho dědictví minimum informací, pro všechny z vás bude tento seminář hluboce uzdravující, stejně jako pro dlouhou linii vašeho rodu.

Získáte nové vhledy a poznání, naučíte se nové praktiky a metody, které vám umožní započít uzdravování sebe sama i vašeho rodu na nejhlubších úrovních, a to i  genetických. To vám přinese uzdravení na úrovni emoční, mentální i duchovní, hlubokou proměnu vaší duše, příliv energie, lehkost a radost.


Začátek hluboké proměny od strachu a bolesti k odvaze a síle...

KRÁČEJTE SVÝM  ŽIVOTEM TAK, JAKO BY ZA VÁMI STÁLO 3.000 VAŠICH MILUJÍCÍCH A PODPORUJÍCÍCH PŘEDKŮ.

PROTOŽE TAK TOMU JE.

                                                      MORRNAH SIMEONA


"Kdo jsem? Jsem závěrečnou kapitolou knihy mých předků a první kapitolou knihy mých potomků."

JUDY HALL


Léčení rodu a předků


NA SEMINÁŘI VÁS ČEKÁ NÁSLEDUJÍCÍ A MNOHÉ DALŠÍ:


+ Setkáte se s jedním ze svých nejstarších předků z vaší rodové linie a získáte od něj rady a požehnání

SETKÁNÍ S MOUDRÝM PŘEDKEM

+ Provedu vás procesem, během nějž se bude léčit karma vašich předků dle vaší volby

LÉČENÍ KARMY VAŠEHO RODU

+ Pocítíte, jak vás propojení s vašimi předky ukotví a vytvoří pevnou půdu pod nohama a současně vyvolá nebo posílí pocit celistvosti (tento pocit bude zvláště transformativní, pokud jste adoptováni)

PROPOJENÍ S PŘEDKY PRO STABILITU A CELISTVOST

+ Seznámíte se s ancestrální akupunkturou, tj. akupunkturou, která pracuje s tématy předků a léčí energetické pole rodu, nazývané také "centrální myslí rodu"

ANCESTRÁLNÍ AKUPUNKTURA

+ Shodíte jeden z "křížů", který si předává jedna generace vašeho rodu za druhou a prožít osvobození a smíření

UVOLNĚNÍ RODOVÉHO KARMICKÉHO "KŘÍŽE"

+ Rodové zátěže proměníte na rodové požehnání

PROMĚNA RODOVÉ ZÁTĚŽE V POŽEHNÁNÍ

+ Zjistíte, jak ˇk rodovému dědictví přistupují různé kultury, Kelti, Židé, Japonci, africká diaspora, Hindové, Indiáni apod.

RODOVÁ TÉMATIKA V JINÝCH KULTURÁCH

+ Naučíte se, jak prožít hluboký smutek spojený s rodovou bolestí, která byla předávána z generace na generaci, a tím přerušíte opakování tohoto cyklu

PŘERUŠENÍ CYKLU RODOVÉ BOLESTI

+ Uvolníme u vás několik zděděných rodových zablokovaných emocí, a tím je uvolníme z celého vašeho rodového pole

UVOLNĚNÍ ZABLOKOVANÝCH EMOCÍ

+ Zjistíte, jak epigenetika, relativně nový vědní obor, dokazuje, že jste mnohem více než jen kopie své DNA

EPIGENETIKA

+ Získáte vodítka pro práci se sexuálním traumatem, jehož otisk se předává z generace na generaci

SEXUÁLNÍ RODOVÁ TRAUMATA

+ Zjistíte, jak dávné postoje rodu vůči sexuálním otázkám ovlivňují váš postoj k sexu a vaše nastavení v tomto směru

SOUVISLOSTI RODU S TÉMATIKOU SEXU

+ Budeme pracovat s příběhem písní a vaším hlasem, abychom navázali spojení s vašimi předky, stejně jako s příštími generacemi

HLAS A ZPĚV - NAPOJENÍ NA ROD

+ Naučíte se postupům a technikám, které budou začátkem na cestě k tomu, abyste proměnili tíhu a zátěž vašeho rodového dědictví v bohatství moudrosti, vnitřního klidu a míru

TECHNIKY PRO PRÁCI S RODOVOU TÉMATIKOU

+ Nakonec pročistíme vaši buněčnou pamět a DNA od uvolněných a zpracovaných témat a energií.

PROČIŠTĚNÍ BUNĚČNÉ PAMĚTI a DNA


Učiňte ze svého rodu rod plný síly...

REZERVACE

Chcete-li se semináře Léčení rodového pole předků zúčastnit, pošlete mi tuto rezervaci. Protože můj web přišel právě na svět, ze začátku, než ho 100% dokončím a dám svým klientům vědět o jeho existenci, nebudu pro svoji velkou vytíženost vypisovat termíny jednotlivých seminářů, ale budu reagovat na vaši poptávku. Termín pro konkrétní seminář/-e  tak v tomto začátku vypíši s ohledem na největší zájem o ně/-j. Až stihnu všechny technické a organizační kroky, začnu k jednotlivým seminářům vypisovat konkrétní termíny. Díky! :)Vyplňte všechny potřebné údaje a můj tým se vám ozve co nejdříve zpět.