en-Kdo opravdu jste?

11/03/2019

Přeložila jsem pro vás toto nádherné video se skvělým panem Walschem:

Tady na Zemi se děje něco výjimečného. Mnoho lidí ještě netuší, oč jde. Nevíme ještě do důsledku, do jaké hloubky toto dění sahá. Neumíme si vůbec představit, o jak výjimečný proces se jedná. Ale přesto se to děje. V každém okamžiku, v každé vteřině, v každé minutě každé hodiny každičkého dne. Je to Život, který se kolem nás odehrává. Přesto jedné věci mnoho lidí dosud plně a hluboce zcela nerozumí, a proto tento proces nemohou docenit, totiž že se všechno děje z nějakého důvodu. Že za TÍM VŠÍM je vyšší smysl a hluboký záměr. Že vše, co kolem nás probíhá a co se nám děje, následuje určitý řád. Že ve všem, co se děje, je obsažena Síla, kterou uvádí v život Život sám. Tato Síla utváří Proces, kterého se všichni účastníme, my, kteří jsme nositeli tohoto Života tady na Zemi, tím, že každý z nás prožívá každou zkušenost a prožitek ve formě a skrze prostředky, které mu umožňuje jeho jedinečné Já.
Život má nekonečně mnoho forem: jeho krása se zračí v noční obloze plné hvězd, ve vůni zahrady plné květin, v neuvěřitelném potenciálu lidstva, v jeho schopnosti pociťovat lásku, tvořit a nadchnout se úžasnou myšlenkou, kterou právě člověk zachytí v proudu Bytí, která v něm zažehne uvědomění si NĚČEHO, co ani není schopen pojmenovat, jen to hluboce pocítit. V takových okamžicích pak člověk povzdechne a pomyslí si: "Ach, TOTO jsem Já..." Když pohlédne na noční oblohu, tak v ní uvidí kousek sebe, pocítí, že s tou krásou a řádem nějak souvisí. Když hledí na květiny v nádherné zahradě, uvidí v té kráse sám sebe a jeho Duše mu říká: "Něco z této krásy je i ve mně. I já jsem tou krásou." A někteří si dokonce uvědomí, že se při pohledu tam ven, dívají jen na sebe samé, jen v jiné formě. A když se pak vztahujeme k jinému člověku, k jiným lidem, možná někoho z nás napadne: "Toto jsem Já, lidská bytost, úžasná, zcela bez hranic a dokonale božská."
Život a jeho prožívání představuje něco zcela výjimečného. Je to proces, jehož prostřednictvím nejen zakoušíme sebe samé jako božské bytosti, ale také si definujeme, co pro každého z nás toto božství znamená. Jste schopni dohlédnout význam tohoto procesu? Uvědomujete si, že člověk doslova utváří samotné Božství tím, že se si své vlastní božství uvědomuje a prožívá ho tak, jak si dovolí ho zcela jedinečně prožívat a tím ho utvářet? TO JE TO, CO SE DĚJE. O TENTO PROCES SE TU JEDNÁ. To je zázrak Života, který každým z nás v každém okamžiku proudí, v jedinečné Duši každého z nás. A jakmile to jednou pochopíte, začnete vnímat tento Božský proces jinak. A také se ho začnete zcela novým způsobem účastnit. Nikoli už nevědomě, ale vědomě. Ne slepě, ale s cílem. Ne skrze náhodu, ale se záměrem. A každý přítomný okamžik začnete vnímat jako vzácnou příležitost utvářet sebe sama jako svoji novější a lepší verzi, která pokaždé překoná vaše nejtroufalejší představy o tom, kým jste kdy toužili být. A pokud takto začnete k Životu přistupovat, a bude stačit jen krátký čas, třeba jen hodinu denně, hodinu týdně, hodinu měsíčně, váš život se najednou změní. Všechno vám najednou začne dávat smysl. Ve své Duši se najednou začnete dotýkat světa způsobem, který ho začne proměňovat. To je totiž kód, jehož prostřednictvím k proměně světa dochází. Život se v tu chvíli stává zázrakem, tedy takovým, jakým jej Božství zamýšlí být. To se stane ve chvíli, KDY SE KONEČNĚ ROZHODNETE TÍMTO ZÁZRAKEM SAMI STÁT. TÍM ZÁZRAKEM, KTERÝM JSTE BYLI STVOŘENI. A TAK SE STAŇ. STAŇTE SE BOŽSKÝMI.