Objevte tajemství, jak žít svůj život            beze strachu a s vášní!

"Existují pro mne pouze cesty po stezkách srdce. Jen po takových se vydávám a projít jimi je jedinou zkouškou, která má hodnotu. A tak po nich cestuji a bez dechu se dívám a dívám."

DON JUAN, indiánský šaman, Učení Don Juana, Carlos Castaneda

         SPOJTE SE SE SVOU ŽIVOTNÍ SÍLOU,         tím že se stanete sami sebou

UZDRAVTE SE

Co stojí mezi vámi a životem, po němž toužíte?

Většina lidí se v dětství naučila oddělit se od svých skutečných pocitů, aby mohli být takovými, jak je chtělo mít jejich nejbližší okolí. Jen tak si totiž mohli zasloužit jejich přijetí a "lásku".

Toto potlačování sebe sama, a tudíž skutečných vlastních pocitů, a popírání bolesti a traumatických zážitků z dětství i pozdější minulosti, nás pak doslova vězní v minulosti a nutí nás znovu a znovu přehrávat vzorce chování, které jsme se jako dítě naučili, abychom byli schopni v daném prostředí doslova přežít

PROSPERUJTE

Napadla vás někdy uprostřed vašeho uspěchaného života otázka: "A to je všechno? Život vážně o ničem jiném není?"

Většina lidí je téměř zcela odpojena od svého vyššího potenciálu a díky tomu nedosáhne na vyšší vibrace vědomí. Proto žijí své životy způsobem, který v nich vzbuzuje zmíněnou otázku, tedy pokud už dospěli za určitou hranici svého vývoje. Důvodem je právě ono odpojení od sebe samých a potřeba se přizpůsobit a zavděčit se společenství, jehož jsou součástí."Vyhýbání se problémům a jejich odmítání udržuje náš strach v bezpečné vzdálenosti. Nemusíme se postavit svému vnitřníu tygrovi, nemusíme se podívat svému strachu do očí. Bohužel nás také odděluje od naší Duše a tedy toho nejúčinnějšího balančního systému, od jeho poselství, a tak velmi pravděpodobně nakonec onemocníme. Není jiné možnosti, jak se spojit se svým baLančním systémem, než svému strachu čelit."

BARBARA A. BRENNAN, Zjevení světla

S kým pracuji a komu mohu pomoci...

Ženám

Máte pocit, že selháváte jako milenka a partnerka či jako matka? Nebo se naopak cítite v některé roli neuspokojená? Nebo dokonce divná a jiná než ostatní? Cítíte, že vás něco nutí učinit kroky a nevíte, jaké? Cítíte, jak něco ve vás naléhá, abyste změnila své stávající role, které jste pro druhé a pro své okolí dosud hrála? Nevíte, co se děje a proč se to děje? Ale přitom cítíte, jak je to silné? Jako žena, která je hluboce propojena se všemi třemi hlavními archetypy ženství - s archetypem ženy - Svůdnice a Milenky, ženy Matky a ženy Panny, ženství hluboce rozumím a jsem schopna ženám nabídnout možnost porozumět všemu, co se v jejich duši a životě odehrává a proč. Nejen všemu porozumět, ale i zorientovat se, v jaké fázi vývoje se právě nacházíte a současně věci proměnit a posunout tak, abyste se i vy spojily se svým ženstvím a pochopily své programy na úrovni svého ženství. Vaše duše, a tím i vaše osobnost, se totiž mění.

Párům

Nacházíme se ve fázi vývoje lidstva, kdy padá a končí stará šablona vztahů a s nimi  se mění i způsob, jak vztahy prožívají ženy i muži. Obě strany ovšem stále očekávají od svých vztahů totéž, co kódovala původní šablona vztahů, kterou máme jako lidstvo zakořeněnou jako výchozí a zatím jedinou  po celé miliony let. Žena i muž dnes vnímají velmi intenzivně, že je něco jinak, ale netuší co, a proto nejsou schopni to, co se v jejich partnerství děje, pojmenovat a porozumět tomu, ani to uchopit. Z toho důvodu netuší, jak neuspokojivé nebo až zraňující kondice, v nichž se nacházejí, posunout a proměnit. Já vám tuto orientaci mohu nabídnout, stejně jako možnost váš vztah změnit. Současně se detailně zabýváme všemi individuálními nastaveními obou partnerů, od kódování z dětství až přes typ osobnosti a hledáme zdrojeharmonie a porozumění, které je spojují, a které se dají využít v práci se slabými místy, které má každý vztah.

"Čekání bolí. Zapomínání bolí. Ale nevědět, jaké rozhodnutí učinit, je to největší utrpení ze všech."

PAOLO COELHO

V čem vám mohu pomoci?"Rána je místo, kterým do duše vstupuje Světlo."

                                                                                       RUMI

Jste v krizi?

Jste-li v krizi, není čeho se bát, ať je jakkoli tvrdá. Krize je pouze vrcholem integračního procesu, který jste se doposud snažili přehlížet a vaše duše vám dává krizí najevo, že už jste připraveni určité téma zpracovat a posunout se dál, za něj. Proto na vás vaše duše vyvíjí tlak skrze vaši krizi, abyste konečně začali dané tématice věnovat pozornost. Nikoli pozornost, kterou jí věnujete, ale tu, kterou si žádá.

Jediné, co totiž může duši přimět k pozornosti je tlak. A čím více nechce člověk své duši naslouchat, a čím více je od ní odpojen, tím větší je její tlak, a tím tvrdší je krize, a tím ostřejší je hlas, kterým jej bude jeho duše oslovovat.

Resuscitovat a zachránit Duši může jen krize. Čím déle proces vnitřního umírání či vnitřní smrti trvá, a zbývají-li duši stále síly na to, aby to změnila, tím drsnější lekce a krize musí přijít. Analogicky k zástavě srdce. Přestane-li vám tlouci srdce, lékaři při oživování nepoužijí přístroj s napětím baterky. Dostanete pořádnou ránu, která vámi pořádně zatřese, aby vás probrala k životu. Tak je tomu i s Duší. Když vás chce vaše Duše probudit, navázat s vámi znovu spojení, má-li ještě dostatek síly, sama si takovou krizi vytvoří: navodí člověku smrtelnou nemoc, ztrátu partnera, majetku, všech jistot, a podobně. Duše je v tomto směru vynalézavá. Chcete-li tedy zastavit drsné projevy své krize a proměnit ji v posun, zisk a požehnání, pak vám v tom ráda pomohu.


"Poté, cos prošel bouří, už nebudeš nikdy stejný jako před ní. Právě proto tě ta bouře zastihla."

HARUKI MURAKAMI

Mohu vám pomoci v partnerských tématech...

PARTNERSKÉ VZTAHY

Konzultace pro partnery, kteří mají touhu budovat svůj vztah a pracovat na něm, rozvíjet svoji vzájemnou blízkost, důvěru, intimitu a porozumění. Prtneři se seznámí s nastavením toho druhého a pochopí své rozdílnosti a jejich projevy, které by je jinak časem začaly rozdělovat. Naučí se doslova jazyku lásky toho druhého, pochopí své emoční a mentální procesy a naučí se z nich naopak čerpat obohacení, a nikoli se jimi nechat rozdělit. Partneři se seznámí se svými slabostmi a negativními stránkami a naučí se pochopit jejich kořeny, aby jim porozuměli a byli schopni s nimi pracovat a navzájem se podporovat na cestě osobního růstu a cítit se spolu naplnění.

NEVĚRA

Existuje několik druhů nevěr a každá z nich má jiné důvody a také jinak končí. Prožíváte-li právě nevěru a chcete se s ní co nejrychleji vyrovnat a současně ji pochopit, tato konzultace vám pomůže porozumět nejen, proč se to stalo právě vám, čili jaké programy ve vás tuto zkušenost spustily, ale také, co vedlo k nevěře vašeho partnera  a také, jak  skončí. Rozkryjeme si do hloubky souvislosti, které za tím stojí a aktivujeme tak ve vaší duši ozdravný proces. Součástí této konzultace je i naučit se pracovat s citovou bolestí a emocemi. Pokud si klient přeje, nakonec uvolníme bolest i vzorce pomocí kvantového čištění s okamžitou úlevou.

ROZCHOD

Prožíváte-li rozchod, chcete vědět nejen, jak k němu došlo a proč, ale máte potřebu se vůbec ve svém vztahu celkově zorientovat. Kdo byl kdo? Co kdo dával a poskytoval? Jakou roli jste v něm hráli vy? Jakou partner? Hledáte důvody, proč přišel konec, u sebe, u partnera, u okolností, u druhých a neumíte si odpovědět. K tomu se musíte vyrovnat s náloží citové bolesti, silnými emocemi, a většinou i s technicko-organizačními záležitostmi, které k většině konců vztahů patří. Se všemi těmito rovinami, až na technickou, jsem schopna vám pomoci tak, abyste byli schopni odejít nebo propustit druhého s láskou a vnímat konec jako  příslib něčeho lepšího.

"Ohledně lidských partnerských vztahů je možné si položit POUZE dvě otázky:

Kam se svým životem směřuji? a Kdo mne při tom bude doprovázet?

Nikdy, za žádných okolností, neměň jejich pořadí."

NEALE DONALD WALSCH, Rozhovory s Bohem


Chcete-li se se mnou spojit a probrat téma, které vás  tíží nebo které řešíte, můžete tak učinit zde:

Těším se na vás...

V rodinných záležitostech...

RODOVÉ POLE

Na svět přicházíme s tématy, které jsme se rozhodli v daném životě vyřešit. Jde o témata, která jsou osobní, ale která současně odrážejí akutní tématiku našeho rodu. Členové rodu jsou většinou i členy rodinné duše ve světě energetickém čili duchovním, a řeší tatáž témata jako my. Pokrevní propojení přenáší data mezi členy rodových linií, a díky němu dochází ke sdílení programů negativních i pozitivních,  dokonce i k dědění zablokovaných emocí z generace na generaci. Když se neuvolní, blokují stále větší měrou nové představitele dané linie, podrobují je tlaku a nutí je, aby se pokusili o přenastavení témat, které tíží jejich rod po celé generace. Chcete-li s programy své ženské nebo mužské linie pohnout, pak je spolu pojmenujeme a uvolníme, a tím  otevřeme vašemu rodu  přístup k potenciálu a zdrojům síly, k nimž se dosud nedostal.

VAŠE DÍTĚ

Chcete se opravdu seznámit se svým dítětem/dětmi? Porozumět hloubce jeho  duše, vidět svět jeho očima, cítit způsobem, jako cítí vaše dítě, pochopit, čeho se bojí a proč? Kde jsou jeho silné stránky, dary a potenciál, a kde naopak jeho slabosti, bloky, strachy a úzkosti? Jak jej vést, jak se k němu vztahovat, jakým způsobem mu projevovat cit, aby jej bylo vaše dítě schopno vnímat jako autentický? Při této konzultaci se podíváme i na vztah dítě - matka, dítě - otec, příp. dítě - sourozenci, přičemž je možné vzájemné negativní programy odstranit. Projdeme jeho vývojové fáze a řekneme si, co přinesou za změny a co je v nich pro dítě žádoucí a naopak. Po určení oslabujících programů, bloků a úzkostí je pak můžeme dle volby rodiče/-čů odstranit kvantovým čištěním.

VZTAHY V RODINĚ

Asi vás nepřekvapí, že pokrevní vztahy bývají ty nejproblematičtější a nejsilnější ve svém tahu. Do pozemských pout skrze krev vstupujeme většinou s těmi, s nimiž máme takříkajíc nejvíce otevřených účtů, a proto je v nich, co uvolňovat, pochopit a odpouštět. Řešíte-li negativní témata ve své rodině, ať už v jakémkoli vztahu - jako dítě - matka nebo dítě - otec, nebo se týká vaše téma jiné rodinné vazby, je možné dění nejen pojmenovat a odkrýt skryté souvislosti, ale poté současně pomocí kvantového čištění odstranit programy z minulých životů, které toto negativní dění zapříčiňují. Současně se může klient pod mým vedením znovu odebrat k zážitkům, které napětí založily cestou abreaktivní hlubinné terapie, a tam si osobně sám znovu projít danou událostí či událostmi, a tím vše do hloubi pochopit a díky tomu uvolnit.

"Lásku, kterou jsme kdy dali, máme navždycky. Všechna láska, kterou jsme kdy nedali, je ztracena navěky."

LEO BUSCAGLIA


Máte-li pocit, že vám mohu pomoci,

můžete se objednat:

Aby mohl vzniknout problém, musí už existovat jeho řešení. To je zákon našeho duálního světa, v němž žijeme. Ráda vám s nalezením jeho řešení pomohu.

Nebo potřebujete řešit svoji profesi, práci či firmu?

Můžeme se na to spolu podívat:

FIREMNÍ VZTAHY

Klikněte a můžete začít psát. Aliquid ex ea commodi consequatur quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit.

KARIÉRA

Klikněte a můžete začít psát. Aliquid ex ea commodi consequatur quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit.

BUSINESS - FIRMA


Klikněte a můžete začít psát. Aliquid ex ea commodi consequatur quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit.

"Buď učiníte krok vpřed směrem ke svému růstu nebo krok zpět do svého dočasného "bezpečí"."

ABRAHAM MASLOW


Chcete-li zažít zásadní posun ve své firmě či profesi,

pak k tomu můžete učinit první krok...

Kladete si následující otázku?


"Nejsme lidské bytosti, které zažívají duchovní zkušenost.      Jsme duchovní bytosti, které prožívají lidskou zkušenost."

TEILHARD CHARDIN

Jak je možné mít tak široký záběr?

Ptáte se, jak je to možné? Mít vhled do tolika úrovní a oblastí? Odpověď je jednoduchá. Všechno, co žijeme a vytváříme má jediný kořen a jediný původ: naši duši. Naše duše je otiskem všeho. Pokud jste schopni nahlédnout do jejích nejhlubších úrovní, otevře se před vámi svět, v němž vnímáte zcela jasně, jak vše souvisí se vším a je vzájemným otiskem a ve vzájemné souvztažnosti a propojení. Já se v zákonitostech a ve vývoji lidské duše orientuji v hlubinách, kam se nevydává ani dnešní standardní věda, a proto mám dar prohlížet nejen skrze vzorce v duši, ale také skrze vzorce a formy, které duše vytváří ve vnějším světě.

S vnitřními procesy, u nichž máme potřebu hledat pomoc a vedení, souvisí i práce s bolestí, strachem a úzkostí. I já jsem musela hledat cesty, jak zpracovat dávné zkušenosti a emoce, které s těmito procesy souvisely, a proto nejen vím o životě i Životě mnohé, ale znám i nástroje, jak pracovat se stavy duše a všech struktur, které z duše vyrůstají - ať už jsou to celky ze světa duševního jako jsou emoce, myšlenky a vědomí, tak formy, které z těchto úrovní povstávají: vztahy všech druhů, zdraví, projekty, firmy a tak dále.

Můžete se na mne obrátit, chcete-li konečně přijít na to, v čem spočívá vaše cesta a připravit se na to, co s ní souvisí, chcete-li odhalit,  jaké je vaše poslání nebo pochopit, proč nefungují vaše vztahy, proč vám vaše profese nepřináší to, co byste chtěli, proč prožíváte krizi a jak ji překonat a naopak ji proměnit ve zdroj své síly.

Máte odvahu udělat krok ke své proměně?


Mým posláním, a současně nejmilovanější prací, je spojovat druhé  s jejich vlastní vnitřní silou a s božstvím v nich


"Zázraky všeho druhu se začnou dít ve chvíli, kdy poskytnete svým snům více energie a pozornosti než svým strachům."

                                                                             RICHARD WILKINS


Potřebujete poradit, zorientovat se, nasměrovat nebo podržet? Toužíte něco změnit? 

"Nepřišli jste na Zemi, abyste čelili realitě.
Přišli jste, abyste si ji vytvořili."

ABRAHAM HICKS

Ptáte se, proč čtete tyto řádky?

Předtím, než jste se stali fyzickou bytostí tady na Zemi, si vaše Duše vytvořila pro tento váš současný život plán. Je to doslova důvod vašeho příchodu sem, do tohoto života. Představuje jeho naplnění a smysl. Pokud se účastníte života plně, opravdově a s intenzitou, nevyhýbáte se ponoru do své duše a komunikaci s ní, a cítíte-li se naplnění a šťastní, pak tento plán plníte a kráčíte cestou, kterou jste si takto ještě před svým zrozením naplánovali. Bez ohledu na to, co děláte.

Pokud cítíte opak, tedy nespokojenost, nenaplnění, prázdnotu, bezcílnost a marnost, nebo pokud dokonce trpíte strachem nebo úzkostmi, jste vyčerpaní a vystresovaní, pak jste na svou cestu zapomněli nebo ji možná ještě nenašli.

To je důvod, proč za mnou lidé přicházejí a žádají mne o pomoc. Něco jim v životě chybí. Jejich život se neodvíjí tak, jak by chtěli. Na úrovni vztahů, zdraví, profese... Plyne u nich den za dnem a jejich vyčerpání mentální, emoční a fyzické, ale i duchovní, roste, stejně jako nechuť k životu, nebo jen prázdnota a odpojení od sebe i od života. Propadají se do nezájmu nebo naopak hekticky přeskakují z jedné činnosti či zábavy do druhé, aby se nemuseli konfrontovat se svou vnitřní prázdnotou.

Pocit radosti a naplnění ale plyne pouze z napojení na vlastní Duši a ze souladu s jejími potřebami. Pokud člověk následuje toto volání, pociťuje nejen radost, ale zajišťuje si také základní podmínku pro pevné zdraví.

Skutečnost, že jste zde, znamená, že mne buď znáte osobně nebo jste četli nebo čtete jednu z mých knih a zajímá vás, kdo jsem a co dělám. Je-li to tak, pak vám přeji každý den krásnější než ten předešlý!

Ale možná ještě k tomu hledáte pomoc a vnímáte, že byste ji mohli najít zde. Pokud jste po prvních proklicích neodešli, pak je to důkazem, že je to tak, a že vám mohu pomoci.

Cosi ve vás tuší, že mám za sebou dlouhou cestu, mnohem delší, než kam sahá paměť většiny lidí, a proto vás to přivedlo ke mně. Je jedno, zda prostřednictvím mé knihy, na něčí doporučení nebo dokonce snad jen "náhodou". Toto "cosi" je Vaše Vyšší Já, které si mne našlo.

Díky této mé téměř nekonečné "paměti" jsem byla nucena pracovat s proměnou těch nejvnitřnějších úrovní své duše a s formami, které moje duše vytvářela ve vnějším světě jako své odrazy čili s tím, co se obvykle nazývá realitou. Musela jsem měnit perspektivy, z nichž jsem na život pohlížela, protože ty stávající byly pro daný bod mého vývoje už neúnosné. Proto znám stav lpění a pocitu, že to "přece nemůže být jinak než je to teď". A protože jsem těmito procesy prošla mnohokrát a pokaždé vědoměji, znám protokoly, jak s nimi pracovat a jak zanechávat přežité a nesloužící struktury za sebou a jak překonat bolest, která s tímto procesem vnitřního umírání souvisí. Je jedno, jestli jde o konce vztahů nebo jejich nefunkčnost, smrt někoho blízkého, vnitřní krizi jakéhokoli druhu nebo dokonce i vyhoření či o profesní výzvy.

Odpověď na úvodní otázku tedy zní: Jste tady pro to, že hledáte něco víc. Zjistili jste, že co máte, čeho jste dosáhli, kde se nacházíte, nestačí. Hledáte SAMI SEBE. CHCETE CÍTIT ŽIVOT.

Já vám v tom mohu pomoci.


"Když je mysl slabá, situace se jeví jako problém. Když je mysl moudrá, táž situace se stává výzvou. Když je mysl silná, tatáž situace se promění v příležitost."

STEVE JOBS

Kdo jsem?
"Život se dá žít jen dvěma způsoby.

Buď že zázrakem není nic.

Anebo že zázrakem je úplně všechno."


                                                                                ALBERT EINSTEIN

Andrea Homolová

je spisovatelka, duchovní vědec, mentor a expert osobního růstu, a terapeut. Je autorkou bestsellerů Známe se celé věky a Všechno o 12 znameních a Všechno o vašem dítěti.

Studovala moderní filologii na Univerzitě Karlově v Praze. Přes 15 let pracovala jako profesionální tlumočnice a překladatelka. Během té doby přeložila více než 20 knih s duchovní tématikou.

Od mala je spojena s duchovním světem a má přístup k hlubokému poznání Světa. Už jako dítě byla schopna se napojovat na druhé a číst v nich. Když měla pocit, že už přeložila dost knih, napsala vlastní.

Jejím koníčkem je i astrologie, a tak se zrodila její první bestsellerová kniha, zábavně pojaté povídání o 12 astro-znameních, knížka Všechno o 12 znameních, se závratným počtem 75.000 prodaných výtisků. Po pár letech následovala podobně úspěšná kniha Všechno o vašem dítěti.

Už přes 14 let se věnuje práci s klienty. V posledních 5 letech studuje v USA nové metody práce s vědomím, a to např. techniky jako NLP (neuro-lingvistického programování), EFT, techniky energetické medicíny, práci s emocemi, s morfickými poli, kterých při práci s klienty využívá. Pomáhá lidem zvládat náročná životní období, krize a konflikty, vnitřní i vnější, vede je v osobním vývoji. Učí je rozpoznat vlastní vnitřní sílu a postavit se do ní, učí je, aby se naučili využívat svých vlastních darů a zdrojů, aby byli schopni být sami sebou a žít svůj život naplno.

Pracuje také s majitely a šéfy firem, kteří chtějí proměnit své firmy na těch nejhlubších úrovních a učinit z nich nejen firmy úspěšné, ale také firmy, v nichž jsou vztahy založené na přátelství, podpoře a poctivosti, stejně jako na nadšení směřovat ke společnému cíli.

Další autorčiny připravované tituly: Osudové vztahy, Šokující zákonitosti vztahů, DNA našich vztahů a další... Více v sekci o knihách

Jaké metody při práci používám?

"Neplakej, když zapadne Slunce, protože pro své slzy neuvidíš nádhernou hvězdnou oblohu."

VIOLETA PARA


Infonika? ... Ano! I ta.

SRT, energetická medicína, jasnovědění, načítání, konstelace, EFT, čtení z morfických polí, NLP, astrologie.

Energetická medicína, jasnovědění, načítání, EFT, čtení z morfických polí, NLP, astrologie. Energetická medicína, jasnovědění, načítání, EFT, čtení z morfických polí, NLP, astrologie. Energetická medicína, jasnovědění, načítání, EFT, čtení z morfických polí, NLP, astrologie. Energetická medicína, jasnovědění, načítání, EFT, čtení z morfických polí, NLP, astrologie. Energetická medicína, jasnovědění, načítání, EFT, čtení z morfických polí, NLP, astrologie. Energetická medicína, jasnovědění, načítání, EFT, čtení z morfických polí, NLP, astrologie. Energetická medicína, jasnovědění, načítání, EFT, čtení z morfických polí, NLP, astrologie. Energetická medicína, jasnovědění, načítání, EFT, čtení z morfických polí, NLP.

Reference mých klientů

"Někdy problémy nepotřebují řešení. Někdy vyžadují jen zralost, aby je člověk přerostl."

DR. STEVE MARABOLI


Jen jediná reference na tuto stránku jako ukázka z jejich dlouhé řady. Pokud se z referencí chcete ujistit, zda mne chcete kontaktovat, další najdete kliknutím na tlačítko o kousek níže:


  • Všechno dává smysl

    Přála bych každému, aby se k Andree alespoň jednou v životě dostal. Když ne v tomto životě, tak aspoň v tom příštím. Mám dojem, že mých předchozích 12 let jakési spirituální cesty směřovalo právě do tohoto momentu a tohoto setkání. Do něčeho nevidíte, potřebujete zvědomit opakující se vzorec ve Vašem životě nebo prostě jen pochopit zdánlivě nepochopitelný úděl anebo si jen tak poplout na vysokých vlnách vibrací? U Andrey je to správné místo.

    Věra, právníčka


Mé už publikované knihy 

"Dokud ti bude záležet na tom, co si o tobě myslí druzí, budeš jejich vězněm."

LAO-C´


ZNÁME SE CELÉ VĚKY

VŠECHNO O VAŠEM DÍTĚTI

VŠECHNO O 12 ZNAMENÍCH


"Důležitá setkání si naše duše naplánují dlouho před tím, než se naše těla vůbec zahlédnou."

PAOLO COELHO

                                                                                                                                                                        

Mé připravované tituly

Klikněte a můžete začít psát. Aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut.

Klikněte a můžete začít psát. Et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos.

Takhle vypadá vývoj obálky pro jediný titul

Nakonec zvítězil návrh propletených rukou, který je na první pozici. Propletené ruce partnerů nádherně symbolizují šroubovicovitý tvar DNA, který je i v názv knihy. Mimochodem, to jak každý z náš prožívá vztahy je skutečně zakódovano v naší DNA. Pokud vás na toto téma zajímá více informací, pak doporučuji svoji knihu Známe se celé věky a Osudové vztahy, která vyjde na začátku roku 2019. Detaily našich nastavení a jejich charakteristiky najdete právě v knize DNA našich vztahů, která vyjde po triptychu Osudových vztahů.

Svět energií a moje spojení s Donnou Eden

"Energetická medicína vám dodá vitalitu, když jste vyčerpaní, vrátí vám zdraví, když onemocníte, a vyvolává ve vás pocity radosti a štěstí, když jste na dně."

DONNA EDEN"Nikdy ti není dáno přání, aniž by ti současně nebyla dána síla jej splnit."

RICHARD BACH

Energetická medicína je moje láska

Už několik let studuji energetickou medicínu Donny Eden, kterou miluji a obdivuji a používám ji nejen sama ve svém osobním životě, ale i pro ošetření svých nejbližších i pro práci s klienty.

Energetická medicína Donny Eden vám umožní uvést vaše tělo do absolutní harmonie a buď udržovat jeho zdraví, stejně jako svěžest duševní a mentální, jakož i citovou stabilitu a harmonii a nebo, pokud je z nějakých důvodů u vás tato rovnováha narušena, pomůže vám cestou jednoduchých technik tuto rovnováhu a harmonii znovu nastolit.

V roce 2019 se moje jméno oficiálně spojí se jménem Donny Eden, protože poté, kdy jsem před pár lety provedla odbornou korekturu první knihy Donny Eden Energetická medicína, byla jsem nakladatelstvím Anag, která její knihy vydává, oslovena s velkým přáním z jejich strany, abych přeložila její druhou knihu, k níž získali autorská práva, a která se jmenuje Energetická medicína pro ženy. Nebyla jsem si jistá, zda tuto nabídku či spíše prosbu přijmout, protože mám rozepsaných několik svých knih a pracuji na dokončení druhého dílu Známe se celé věky a mimo to jsem zaměstnána ještě mnoha dalšími aktivitami včetně mé klientské praxe. Ale mé váhání trvalo jen chvíli. Tak nádherné práci a spojení s mou drahou učitelkou jsem prostě neodolala. :) Na knize už pracuji a koncem roku 2019 se na ni můžete těšit i vy. Ke koupi bude nejen na těchto mých webových stránkách, ale i na mých seminářích energetické medicíny pro ženy, které najdete v sekci seminářů a kurzů o pár řádků níž.

Zvu vás na své kurzy a semináře

"Investice do sebe je ta nejlepší investice, kterou můžete udělat. Zlepší nejen kvalitu vašeho vlastního života, ale i života vašich blízkých, ba váš osobní posun se stane skrze kvantová pole, kterými jsme všichni navzájem propojeni, i posunem celého lidstva, pro ty, kteří se nacházejí na stejném stupni vývoje jako vy."

 

ROBIN SHARMA - ANDREA HOMOLOVÁ


JSEM TVOJE LILITH

Klikněte a můžete začít psát. Aliquid ex ea commodi consequatur quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit.

UVOLŇUJI TVÁ POUTA

Klikněte a můžete začít psát. Aliquid ex ea commodi consequatur quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit.

ENERGETICKÁ MEDICÍNA PRO ŽENY PO 40tce

Klikněte a můžete začít psát. Aliquid ex ea commodi consequatur quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit.

ENERGETICKÁ MEDICÍNA PRO OTĚHOTNĚNÍ

Klikněte a můžete začít psát. Aliquid ex ea commodi consequatur quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit.

MENOPAUZA V HARMONII A KLIDU

Klikněte a můžete začít psát. Aliquid ex ea commodi consequatur quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit.

ČAKRY OD AŽ DO ZED

1. STUPEŇ

Klikněte a můžete začít psát. Aliquid ex ea commodi consequatur quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit.

STRES?

TAK TEN SE MĚ NETÝKÁ

Vynikající kurz nabitý účinnými technikami a metodami energetické medicíny, které odstraní nikoli příznaky stresu, jako většina metod práce se stresem, ale které přímo zruší příčiny, díky nimž u vás stres vzniká.

PARTNERSKÁ ALCHYMIE

likněte a můžete začít psát. Aliquid ex ea commodi consequatur quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velitikněte a můžete začít psát. Aliquid ex ea commodi consequatur quis autem vel

UMÍM OVLÁDAT ENERGII

Klikněte a můžete začít psát. Aliquid ex ea commodi consequatur quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit asi que ikněte a můžete začít psát. Aliquid ex ea commodi consequatur quis autem vel

ZVYŠ SVOU VIBRACI

Kurz, který je určen naprosto, všem bez výjimky. Naučíte se na něm nejen vědomě ovládat stupeň vibrace svého vědomí, čímž se pozvolna a laskavě, a přitom od základů, promění celý váš život.

EMOČNÍ DETOX

Většina z nás si nedovolí prožít silné emoce a proto je polyká. Tyto emoce se ukládají v našem těle a způsobují časem bolesti a onemocnění. Na tomto kurzu se tyto bloky naučíte uvolnit.

KELTSKÉ ČAKRY

Keltské čakry jsou nádhernou cestou do vlastního nitra a jsou zdrojem hlubokého poznání sebe sama a obrovského posunu, které takové poznání přirozeně přináší. Kurz pro pokročilé v práci s čakrami.

Akademie Livingston - už brzy?

Chcete-li změnit svůj život,

pak už tady pro vás snad brzy bude Akademie Livingston!

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore.

Veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit sed quia.


"Jen vyšší vědomí, to jest uvědomění si vlastního Božství ve své Duši a v Duši každého druhého člověka - může zachránit svět. Nic jiného."

PARAMAHANSA YOGANANDA

Zajděte na blog

"Abyste uzdravili a proměnili svou přítomnost, můžete si svobodně vytvořit a uctívat takovou minulost, jakou chcete."

RICHARD BACH


en-Livingston

18/03/2019

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit sed quia non numquam eius modi

en-Livingston

18/03/2019

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem

en-Livingston

18/03/2019

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Ex ea commodi consequatur quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur at vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi


DĚKUJI VÁM.


        Se mnou objevíte svůj potenciál a překonáte své strachy.