... pokračování z homepage ...

UZDRAVTE SE

...pokračování z Homepage

V této vývojové fázi lidstva dosud neexistuje člověk, který by nebyl ve svém dětství rodiči a svým nejbližším okolím v menší či větší míře zdeformován a odpojen sám od sebe.

Tak jsme chyceni v začarovaném kruhu neustále se opakujících vzorců minulosti, a znovu a znovu prožíváme bolestné nebo hluboce zneklidňjící, klid a důvěru podkopávající zkušenosti, které k nám zdánlivě přicházejí skrze vnější zkušenosti v našich vztazích, v práci a skrze dlouhou řadu našich dalších interakcí s vnějším světem.

Všechny tyto nepříjemné a někdy zraňující zážitky přitom ve skutečnosti nepřicházejí zvenčí, ale vytváří je pro nás naše Vyšší Já, aby nás upozornilo, s čím potřebujeme pracovat, abychom se mohli z jejich omezení vymanit a abychom mohli naplnit vše, proč jsme sem přišli.

Pravda uzdravuje. Stát se sám sebou a přestat se soudit, přijmout se a podívat se na sebe novýma - svýma očima, nikoli očima těch druhých, UZDRAVUJE.

Máte-li chuť se seznámit sami se sebou, poznat, kdo skutečně jste, poznat svůj pozitivní i negativní potenciál, nalézt v sobě svoje vlastní zdroje k proměně toho negativního v pozitivní a posléze v dary a talenty, můžete se vydat na cestu po mém boku.

Je to cesta nejen vedoucí k uzdravení, ale také k napojení na Život, cesta k uvědomění, jak jste dokonalí a zázrační a s vámi, celý svět a celý Vesmír.

Součástí této uzdravující cesty je i odstranění zablokovaných emocí, které nedovolí energiive vašem systému volně proudit. Věděli jste, že je možné zablokované emoce i zdědit, a to nejen od svých rodičů, ale i od svých dávných předků? Tyto emoce pak neseme ve své duši jako své vlastní, ačkoli jsme sami neprožili nic, co by k jejich vzniku dalo důvod. Přesto nás omezují a zatěžují svou tíhou a v některých případech nás nutí setrvávat v bolesti nebo ve smutku, ačkoli k nínení žádný důvod. Na této úrovni práce s emocemi u vás odstraníme i zděděné negativní emoce a proléčíme ty části vašeho energetického pole, které bylo jejich nositelem.

Součástí této léčebné cesty k vaší vnitřní síle je i práce s čakrami, jejich pročištění a harmonizace od první po sedmou vrstvu, kde leží všechny záznamy vámi prožitých zkušeností, včetně těch, které přesahují hranici tohoto života, a práce s celým vaším energetickým systémem, při níž se mimo jiné naučíte pracovat i se stressem, které jsem se naučila od své milované učitelky Donny Ede, zakladatelky energetické medicíny.

Ráda vás na vaší cestě za emočním a duchovním zdravím povedu a podpořím. Pomocí jednoduchých, ale nesmírně účinných technik uvolníte data svých bolestných zkušeností ze svého energetického pole, spojíte se se svými emocemi a začnete se krok za krokem spojovat se svým zdravým jádrem a vnitřní silou.


"Procházíš-li peklem, nezastavuj se."

WINSTON CHURCHIL

PROSPERUJTE

...pokračování z Homepage

Důvodem je právě ono odpojení od sebe samých a potřeba se přizpůsobit a zavděčit se společenství, jehož jsou součástí. Lidé žijí dosud z 90% tak, že následují šablony, které považuje za přijatelné a za správné společnost, ke které patří a rodina, z níž vzešli. Z většinové části se jedná o automatické programování, které přijali bez hlubšího zamyšlení za své už od dětství: aby se jim nebo jejich dítěti dařilo ve škole, aby pokud možno vystudovali a/nebo si našli výnosnou práci, vdali se či oženili a založili rodinu s nejlépe 2 dětmi, postavili dům, koupili si auto a vyjeli si na dovolenou. Jejich děti pak naskočí na stejně neuspokojivou automatickou šablonu, pokud se jim z ní nepodaří vymanit.

Díky tomuto programování je většina lidí odpojena od své duchovní podstaty a naprosto si nejsou vědomi důvodu, proč sem na Zemi přišli. Proto jsou schopni se spokojit se životem, který naprosto neodpovídá tomu, kdo opravdu jsou. Ale protože to netuší, přežívají každý den s nejistým zvláštním pocitem, že jim něco uniká a netuší, co to je.

Pokud si človek neuvědomuje svoji hlubší - duchovní - podstatu, jeho vědomí je uvězněno na úrovni vibrací, které jsou nepřátelské životu, a které se projevují emocemi jako je stud, pocity viny, obviňování, smutek, touha, naštvání, vztek a zloba. Sem tam se do těchto období vkrade fáze nezájmu o cokoli. Tento stav nejen, že blokuje jejich růst, ale vyvolává pocit prázdnoty, bezmoci a stressu.

Chcete-li toto své automatické kódování překonat a objevit hloubku sami v sobě i v druhých, rozpoznat své poslání a začít ho naplňovat a díky tomu začít prožívat naplnění, pocit štěstí a radosti, chcete-li proniknout do tajemství Života a nahlédnout a pochopit souvislosti za hranicí, kam tato otázka vede a odhalit, proč jste tady, ráda vás na tuto cestu uvedu.

Víte, že většina lidí neví, co od života chce? Co si skutečně přeje jejich duše? Přitom právě odpověď na tuto otázku je jedinou možnou cestou k naplnění a pocitu štěstí. K vědomí, že život má smysl. I na tyto otázky spolu najdeme odpovědi.

Vydejte se na objevnou cestu za svým životním posláním, za svým naplněním a začněte pak šířit světlo skrze své štěstí, radost a lásku ke svým nejbližším, k přátelům a do celého světa. Představte si totiž, že jediný člověk, kerý vibruje na úrovni lásky neboli 500 jednotek na škále vědomí dr. Hawkinse, je schopen převibrovat na vyšší úroveň vědomí závratných 750.000 lidí jen tím, jaký je!

Chcete-li začít zažívat pocit, že život má hluboký smysl a řád, vydejte se na cestu, na které se napojíte na své Vyšší Já a konečně se začnete stávat stále zářivější verzí sebe samých, konečně spočinete nejen sami v sobě, ale i ve svém životě. Na této cestě objevíte hluboká tajemství nejen svá vlastní a těch druhých, ale i tajemství Vesmíru. Jste připraveni učinit tento další krok na své cestě k rozšířenému, vyššímu vědomí?


"Chce to odvahu vyrůst a stát se tím, kým opravdu jsi."

  E. E. CUMMINGS