Oslava naší nádherné a milující Matky Země

28.12.2020
Courtesy HeartMath - pokud vás zajímá vztah našeho srdce a mozku, doporučuji vám web www.heartmath.org
Courtesy HeartMath - pokud vás zajímá vztah našeho srdce a mozku, doporučuji vám web www.heartmath.org

Nejen o Schumannově rezonanci a jejím vlivu na člověka

Schumannova rezonance se stává jedním z hlavních vlivů, které v aktuální době zásadně ovlivňují nejen naši tělesnou pohodu a zdraví, ale i náš duševně-emoční stav. A kromě toho úzce souvisí s rozšiřujícím se lidským vědomím.

NA ČLÁNKU PRÁVĚ PRACUJI V SOUVISLOSTI S ČLÁNKEM LIDSTVO A ZEMĚ TEĎ a BUDE V DOHLEDNÉ DOBĚ DOKONČEN - DĚKUJI VÁM! :)

Z duchovně-energetického hlediska Schumannova rezononace mapuje funkci Srdce naší planety Země.

Ano, rozumíte správně, je tlukotem srdce naší Matky Země.

Zaujalo vás, co jste si přečetli o Schumanově rezonanci? Je to neuvěřitelné, že? A jistě i fascinující... Dovolím se vás zeptat: Kolik toho víte o planetě Zemi, která je vaším domovem? Moc toho nevíme, že? Samá geografická fakta. Země je přitom živoucí bytostí. A mimoto nám poskytuje svoji milující náruč, každý den nám daruje život a bez podmínek o nás pečuje.

Než vám vysvětlím úžasné souvislosti ohledně Schumannovy resonance, pojďme se nejdříve seznámit s planetou Zemí tak, jak ji většina z nás nezná, a to jako s živoucí bytostí. Ráda bych pojala tento článek jako její oslavu. Lidské vědomí se rozšiřuje, a proto je načase, abychom se skrze své vědomí se Zemí konečně propojili a to je možné tehdy, pokud si uvědomíme hloubku našeho vzájemného propojení.

Naše planeta totiž mimo jiné právě prochází stejně obrovskou dramatickou proměnou jako lidstvo a každý z nás, a málokdo si to uvědomuje. A ona v tuto chvíli toto naše uvědomění potřebuje. Potřebuje energii, která povstává z našeho uvědomění, že k sobě patříme, z uvědomění, kým pro nás je. O aktuálním drastickém dění, kterým naše Matka Země prochází v rámci vrcholící transformace se můžete dočíst v mém článku Lidstvo a Země teď. 

Pojďme tedy spolu nyní při čtení tohoto článku prociťovat lásku,  vděčnost a hlubkové poděkování vůči naší Matce Zemi a posílejme jí energii tohoto uvědomění teď a kdykoli během dne, když si vzpomeneme, abychom ji podpořili v jejím náročném přerodu, kterým si i ona prochází. Jak se píše v dopise Arkturiánů:

"... Proto je vyžadována naše pomoc, abychom zajistili bázi, která umožní vproudění a přijetí
vysokých frekvencí a intenzivního světla do lidských těl i do těla Země, čímž budou umožněny změny, které ovlivní vývoj vaší planety v nadcházejících týdnech a měsících.
Na těle vaší planety Země se také stále nacházejí místa, která jsou ve velmi špatném stavu.
Pokud Gaia nebude schopna své frekvence zvýšit (kvůli své frekvenční hustotě nebo kvůli
traumatickým blokádám), nastanou na Zemi na biofyzické úrovni kataklyzmatické události.
Tělo vaší Matky Země teď potřebuje velkou pomoc, aby byla schopna sebou nechat tyto
vysoké frekvence proproudit s lehkostí.
Pracujeme s nejvyšším stupněm nasazení na tom, abychom při průletu Země (Gai) touto
zónou 4D, která je zónou přechodu, podpořili integritu jejího těla... abychom pomohli Zemi a
lidstvu v kritickém okamžiku jejich vývoje."

... více detailů o tom, co se s planetou Zemí (a tedy i s námi děje) ve vztahu k vesmíru brzy doplním do článku Lidstvo a Země teď.

Naše planeta prochází velkou transformací spolu s lidstvem a lidstvo spolu se Zemí
Naše planeta prochází velkou transformací spolu s lidstvem a lidstvo spolu se Zemí

Země je s námi velmi úzce a intimně propojena a my s ní. Jedná se doslova o vztah Matky a jejich dětí. A proto je velmi podobná nám a my se velmi podobáme jí. Je to logické, protože naše tělo z ní doslova vyrostlo, a také se do ní vrátí. A není to jen symbolické. Například naše nervová soustava je otiskem energetických proudů Země, které jsou její nerovovou soustavou.

Ale s naší Zemí jsme propojení nejen svým tělem, ale i energeticky. Ti z vás, kdo jste se mnou už pracovali pomocí energetické medicíny, už víte, že naše fyzické tělo je bez energetických systémů pouhou mrtvolou, ano, opravdu, doslova mrtvým kusem masa. Aby bylo živoucím organismem, aby jeho orgány fungovaly, srdce tlouklo, krev proudila naším krevním řečištěm, a tak dále a tak dále, potřebuje být oživováno našimi 9 energetickými systémy. K nim patří i lidské biopole neboli naše lidská aura.

Podobně jako my, tedy jako člověk, je uzpůsobena i naše planeta Země. I ona je živoucí bytostí, má svou auru, svou srdeční čakru a jiné energetické systémy. A podobně jako člověk i ona prochází jednotlivými vtěleními. Ano, i naší planety Země se týká cyklus reinkarnace.